Friday, 24 May, 2024

บริการประกันภัยทุกประเภทในไทยพร้อมรีวิวจริงจากผู้ใช้บริการจริง

แหล่งรวมบริการประกันภัยทุกประเภทที่ได้รับความนิยมแห่งปี 2567/2024

กรมธรรม์ประกันคืออะไร รู้จักกับกรมธรรม์เงื่อนไขสำคัญของกรมธรรม์

  • บ้าน
  • กรมธรรม์ประกันคืออะไร รู้จักกับกรมธรรม์เงื่อนไขสำคัญของกรมธรรม์

ส่องความสำคัญของกรมธรรม์ประกัน

ในการทำประกันเราเชื่อว่าสิ่งที่หลายๆ ท่านต้องเคยได้ยินมาอย่างแน่นอนก็คือกรมธรรม์ประกัน แต่เราเชื่อว่าก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่ากรมธรรม์ประกันมีความสำคัญอย่างไรหรือเรามีกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้เพื่ออะไร ดังนั้นเราจึงจะพาท่านไปดูความสำคัญของใบกรมธรรม์กัน สำหรับเอกสารกรมธรรม์ประกันที่ท่านจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นเปรียบเสมือนหลักฐานที่จะทำให้ท่านได้รับเงินชดเชยต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนดไว้ในขั้นแรกของการทำประกัน เพราะในกรมธรรม์ประกันนั้นได้มีการระบุรายละเอียดและข้อตกลงทุกย่างไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ทิพยประกันภัย กรมธรรม์สินมั่นคงหรือจะเป็นกรมธรรม์อาคเนย์ก็ตามย่อมมีการระบุข้อมูลส่วนนี้อย่างแน่นอนซึ่งหากเรากล่าวถึงความสำคัญของกรมธรรม์ประกันก็คงบอกได้เลยว่าเป็นเอกสารที่จะช่วยให้รับได้รับเงินชดเชยและเป็นหลักฐานที่เราต้องใช้ยื่นกับบริษัทประกันภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เราสามารถขอรับเงินชดเชยจากกรมธรรม์ประกันได้ ดังนั้นการเก็บรักษาเอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก

 

หลังจากทำประกันเราจะได้กรมธรรม์ประกันตอนไหน?

สำหรับเอกสารกรมธรรม์ประกันนั้นท่านจะได้ตอนไหนจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยที่ท่านได้ทำการเอาประกันอีกที แต่โดยปกติแล้วหลังจากที่ท่านทำประกันท่านมักจะได้รับกรมธรรม์ประกันภายใน 7-15 วันหลังจากที่ผู้เอาประกันได้ทำการชำระค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดกรมธรรม์เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้เองท่านควรจะทำการสอบถามกับบริษัทประกันภัยที่ท่านได้ทำการเอาประกันด้วยโดยตรงเนื่องจากแต่ละบริษัทจะมีการกำหนดระยะเวลาในการมอบกรมธรรม์ประกันที่แตกต่างกันไป เช่น กรมธรรม์อาคเนย์ก็จะมีการพิจารณาระยะเวลาการออกกรมธรรม์ประกันที่แตกต่างกันไปตามประเภทของประกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้เอาประกันมักจะได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่เกิน 15 วัน

 

เนื้อหาสำคัญที่ต้องมีในกรมธรรม์ประกัน (อัพเดท)

สำหรับรายละเอียดกรมธรรม์นั้นถือได้ว่ามีอยู่ค่อนข้างมาก เพราะเอกสารกรมธรรม์ประกันจะบอกเราทุกอย่างเกี่ยวกับการทำประกันของเรา ในบทความก่อนหน้าเราพอจะทราบกันไปแล้วว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตคืออะไรมีความสำคัญอย่างไร และในบทความนี้เราจะพาท่านมาดูกันว่าในกรมธรรม์ประกันมีเนื้อหาสำคัญอะไรบ้าง โดยเนื้อหาในส่วนแรกของกรมธรรม์ประกันจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้เอาประกัน ประเภทประกันและบริษัทประกันภัย เช่น อาคเนย์ เมืองไทยประกันภัย และกรมธรรม์ทิพยประกันภัย เป็นต้น และต่อมาจะเป็นรายละเอียดของผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับซึ่งข้อมูลส่วนนี้ก็จะระบุในกรมธรรม์ประกันเช่นกัน รวมไปถึงตารางมูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยจะเป็นส่วนที่แสดงตัวเลขเกี่ยวกับการเวนคืนกรมธรรม์ประกัน และเนื้อหาสำคัญในใบกรมธรรม์ที่เราจะไม่กล่าวถึงไม่ได้คือส่วนของใบคำขอของผู้เอาประกันชีวิต โดยเนื้อหาส่วนนี้ในกรมธรรม์ประกันก็มีความสำคัญค่อนข้างมากเช่นกัน เพราะเป็นสิ่งที่บอกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเราและรายละเอียดของแผนประกันจากบริษัทประกันภัยที่เราได้เอาประกันภัยด้วยนั่นเอง

อัตราแลกเปลี่ยน

THB1
Thai Baht. Thailand
=
0.03
USD +0.33%
0.03
EUR +0.11%