ความเคลื่อนไหวของเพื่อน
แสดงสถานะการใช้งานของเพื่อนๆ แต่ละคนที่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ว่าล่าสุดทำอะไรอยู่ โดยเรียงลำดับจากการเคลี่อนไหวล่าสุด 1,000 อันดับแรก

เพื่อน สังรองเท้าเด้ก เพื่อน สังรองเท้าเด้ก
สถานะ: สมัครสมาชิกใหม่
สถานะเมื่อวันที่: 15 ธ.ค. 2561 01:48

สถานะล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 54 นาที 4 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน Beum เพื่อน Beum
สถานะ: สมัครสมาชิกใหม่
สถานะเมื่อวันที่: 15 ธ.ค. 2561 01:30

สถานะล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 11 นาที 32 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ ศูนย์อุดรธานี เพื่อน คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ ศูนย์อุดรธานี
สถานะ: อยู่ที่ หน้าแรกข้อมูลส่วนตัว
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 23:27

สถานะล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 14 นาที 36 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน best universal เพื่อน best universal
สถานะ: อยู่ที่ หน้าแรกข้อมูลส่วนตัว
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 22:35

สถานะล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 7 นาที ที่ผ่านมา
เพื่อน สิฌากานต์ เพื่อน สิฌากานต์
สถานะ: กำลังอัพโหลดรูปภาพเพิ่มในอัลบั้ม
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 22:09

สถานะล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 32 นาที 47 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน ทิ้งได้ไง เพื่อน ทิ้งได้ไง
สถานะ: อยู่ที่ หน้าแรกข้อมูลส่วนตัว
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 22:02

สถานะล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 39 นาที 54 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน Olaf เพื่อน Olaf
สถานะ: สมัครสมาชิกใหม่
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 21:32

สถานะล่าสุดเมื่อ 7 ชั่วโมง 10 นาที 5 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน นักบิน เพื่อน นักบิน
สถานะ: สมัครสมาชิกใหม่
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 20:24

สถานะล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมง 18 นาที 30 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน สุข เผ่าศรีชัย เพื่อน สุข เผ่าศรีชัย
สถานะ: สมัครสมาชิกใหม่
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 20:15

สถานะล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมง 27 นาที 3 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน น้อง  แป้งหอม เพื่อน น้อง แป้งหอม
สถานะ: อยู่ที่ หน้าแรกข้อมูลส่วนตัว
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 18:07

สถานะล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมง 34 นาที 50 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน อริศรา เพื่อน อริศรา
สถานะ: อยู่ที่ หน้าแรกข้อมูลส่วนตัว
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 17:51

สถานะล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมง 50 นาที 41 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน yom_150@hotmail.com เพื่อน yom_150@hotmail.com
สถานะ: สมัครสมาชิกใหม่
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 17:36

สถานะล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมง 5 นาที 44 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน ปลากัดบะยาว เพื่อน ปลากัดบะยาว
สถานะ: อยู่ที่ หน้าแรกข้อมูลส่วนตัว
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 17:30

สถานะล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมง 11 นาที 38 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน staocokn เพื่อน staocokn
สถานะ: สมัครสมาชิกใหม่
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 16:53

สถานะล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมง 48 นาที 38 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน ตลกหรา เพื่อน ตลกหรา
สถานะ: สมัครสมาชิกใหม่
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 16:31

สถานะล่าสุดเมื่อ 12 ชั่วโมง 11 นาที 24 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน Amonkrasang เพื่อน Amonkrasang
สถานะ: สมัครสมาชิกใหม่
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 16:09

สถานะล่าสุดเมื่อ 12 ชั่วโมง 33 นาที 3 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน jum1234 เพื่อน jum1234
สถานะ: อยู่ที่ หน้าแรกข้อมูลส่วนตัว
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 15:40

สถานะล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมง 2 นาที 16 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน พอ อิ นอ พิน เพื่อน พอ อิ นอ พิน
สถานะ: สมัครสมาชิกใหม่
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 15:06

สถานะล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมง 36 นาที 12 วินาที ที่ผ่านมา
เพื่อน เนาวรัตน์ โกยแก้ว เพื่อน เนาวรัตน์ โกยแก้ว
สถานะ: สมัครสมาชิกใหม่
สถานะเมื่อวันที่: 14 ธ.ค. 2561 14:54

สถานะล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมง 47 นาที 47 วินาที ที่ผ่านมา
© 2016 Facebook.in.th. All rights reserved