เกี่ยวกับเว็บไซต์

วัตถุประสงค์: www.facebook.in.th เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและรวบรวมเพื่อน ๆ ทั่วประเทศไทยเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศ
วันที่สร้าง: 29 เมษายน พ.ศ. 2551
บริการของเรา: Thailand Social Network Website
จุดมุ่งหมาย: เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยที่ใหญ่ที่สุด
ติดต่อเรา: คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเรา